Ring på telefon: +45 96 30 17 00

Indledning

 • Uni-way A/S har i strategiplanen 2023-2024 tre temaer der er væsentlige og som har størst fokus både i denne periode men i særdeleshed også fremadrettet.
 • 1. Bæredygtighed
 • 2. Trivsel – Human Capital
 • 3. Digitalisering
 • Vi valgte i efteråret 2022 at bruge en weekend med alle medarbejdere i Skagen, hvor trivsel og bæredygtighed var hovedemnerne. Konsulent Carsten Stenrøjl – som var valgt til opgaven – havde inden denne weekend haft personlige interviews med alle medarbejdere og møder med medejere og bestyrelse.
 • Carsten Stenrøjl udfærdigede efterfølgende en rapport med de punkter som både medarbejdere og ledelse havde til begge fokusområder på seminaret – bæredygtighed og trivsel.
 • Ledelsen og bestyrelsen har nu målrettet arbejdet med bæredygtighed – trivsel og digitalisering og dette arbejde beskrives i denne ESG rapport. Ledelsen og bestyrelsen er meget bevidste om, at alle tre temaer er yderst væsentlige for forretningsgrundlaget i forhold til krav fra kunder og omverden og er derfor indstillet på at investere de ressourcer og midler der skal til for, at vi kan leve op til de stillede krav og samtidig få en konkurrencemæssig fordel på længere sigt. 

ESG

 • ESG dækker tre områder:
 • E = environmental (miljø)
 • S = social (sociale forhold)
 • G = Governance (god selskabsledelse / økonomi)
 • Det er vores overbevisning, at jo bedre vi klarer os på ovennævnte tre områder desto mere ansvarlige bør vi opfattes som virksomhed. Vi skal forholde os til ESG strategisk – risiko- og rapporteringsmæssigt, hvilket kræver handlinger og retningslinjer fra ledelsen, for derigennem at vise samfundsansvar, herunder bæredygtighed, CSR m.v.

Environmental

Her arbejder vi målrettet med Scope 1 – 2 – 3

Scope 1 – 2

Dækker direkte udledninger fra virksomheden og indirekte udledninger fra indkøb af energi.

 • 1.Vi bruger ca. 70000 KWH (2022) på matriklen som omfatter Uni-way A/S samt Europart der lejer 936 m2 erhvervslokaler. Vores mål er at blive selvforsynende på denne energi i form af solpaneler. Dette er igangsat januar 2023 og forventes implementeret ultimo 2023 – primo 2024
 • 2.Virksomhedens udvalg af firmabiler der tilbydes medarbejdere og medejere vil fra 2026 udelukkende være elbiler.

 

Scope 3

Dækker indirekte udledninger opdelt i 15 kategorier

 • 1. Da vi som transportvirksomhed ikke har egne biler, men kun trailere har vi en forpligtigelse til at følge udviklingen på fremtidens brændsel/køretøjer på vores område, samt vejlede og hjælpe vognmænd og chauffører til at tænke bæredygtigt. For nuværende er det udelukkende kørsel med B7 diesel og derfor gør vi alt for at mindske CO2 udledningen i form af kørsel med de nyeste biler (EURO6) – hæv bare aksler på vores trailere – køretekniske kurser til chaufførerne – samt en større udlastningsgrad på vores trailere.
 • 2. Vi har pr. 01.01.2023 igangsat en ny affaldssortering
 • 3. Da vi har iværksat en større digitaliseringsproces vil vi se en nedgang i indkøb af kontorartikler fra 2024
 • 4. Vores IT udbyder forventer at have en udregningsmodel klar medio 2023 til udregning af CO2 udledning på den enkelte transport. Vores mål er at vi kan sende månedlig eller årlig statistik over CO2 udledningen på alle sendinger, med tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2023 til vores kunder.

Social

Vi har fra ledelsens side i mange år været opmærksomme på at behandle vores medarbejdere ordentligt og har altid været helt bevidste om, at en høj medarbejdertilfredshed har direkte betydning for virksomhedens performance – værdiskabelse og afkast. På den baggrund har vi derfor også en meget høj anciennitet hos mange af vores medarbejdere.

Vi skal selvfølgelig derfor altid have fokus på Human Capital og sørge for at vi som virksomhed er attraktive og i stand til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Efter vores strategiseminar i Skagen/2022 har vi implementeret følgende:

 • 1.Aktivitetsudvalg bestående af 7 medarbejdere der skal forestå 4 årlige sociale arrangementer i virksomheden.
  • Vi har ændret arbejdstiden fra 08.00 til 16.00
  • Der er udarbejdet elevuddannelsesplaner
  • Kvartalsvise afdelingsmøder

 

Desuden har vi altid tilbudt vores medarbejdere følgende:

 • 1.Videreuddannelse – eksamineret speditør eller tolddiplom
 • 2.WellB (tidligere Mindstepcare) aftale – sundhed
 • 3.Tilbud om massage i arbejdstiden – sundhed
 • 4.4 årlige medarbejdermøder med spisning
 • 5.Årlig MUS samtale

Governance

 • Uni-way A/S er en medarbejderejet virksomhed, som på nuværende tidspunkt består af 9 medejere fordelt strategisk rigtigt i de forskellige afdelinger i virksomheden.
 • Bestyrelsen består af 4 medejere med hver 20% ejerandel samt en repræsentant fra de 5 ejere der tilsammen har en ejerandel på 20%.
 • Bestyrelsen samt ejerkredsen består udelukkende af mænd, hvilket vi selvfølgelig har for øje. Der afholdes årligt 4-5 bestyrelsesmøder, hvor alle ejere samt yderligere 2 repræsentanter deltager på de 3 første punkter af dagsordenen, hvorefter de 5 bestyrelsesmedlemmer tager sig af de resterende punkter på dagsordenen.
 • Bestyrelsen er derfor ikke uafhængige af virksomheden, hvilket vi på mange punkter ser som en styrke. Vi har af 2 omgange indkaldt en ekstern konsulent til udarbejdelse af vores fremtidige strategi (2014 og 2022) og som efterfølgende har deltaget på vores bestyrelsesmøder for opfølgning af de indgåede aftaler og mål.
 • Årsrapporten for Uni-way A/S aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
 • Desuden fremlægger EY en uafhængig revisor erklæring gennem en udvidet gennemgang af årsregnskabet.
 • Uni-way A/S har desuden tiltrådt Danske Speditørers Code of Conduct.
 • Da ejerkredsen samt bestyrelsen udelukkende består af ansatte i virksomheden har vi helt styr på at undgå svindel, korruption, hvidvask, overtrædelse af konkurrencelovgivning samt uredelig ledelse.
 • Vi er p.t. 29 medarbejdere fordelt på 24 mænd og 5 kvinder. Vi har en ambition om, at ved ansættelse af fremtidige elever skal hver anden elev være en kvinde.
 • Uni-way A/S har desuden gennem mange år haft en helt fantastisk kultur, som i den grad støtter strategien om trivsel og større bæredygtighed.

Verdensmål

Uni-way A/S har valgt at arbejde med følgende verdensmål:

FN’s Verdensmål nr. 3

Her er trivsel for alle generationer relevant

FN’s Verdensmål nr. 8

Her er arbejdsforhold, anstændige jobs, trivsel og økonomisk vækst relevant.

FN’s Verdensmål nr. 13

Her er investeringer i ny teknologi og aktiv indsats for bæredygtighed relevant.

FN’s Verdensmål nr. 17

Her er samarbejde, partnerskaber og koalitioner for bæredygtighed relevant