Ring på telefon: +45 96 30 17 00
Foto: Martin Pedersen
I dette interview kommer vores nyuddannede speditør, Jacob Gade, bl.a. ind på hverdagen hos Uni-way A/S, hvordan det har været at arbejde sideløbende med studiet og ikke mindst glæden over, hvor meget ansvar han har fået som voksenelev.

30-årige Jacob Gade blev for nylig uddannet speditør som en såkaldt voksenelev. Det kalder man det, når man er over 25 år, men ellers tager uddannelsen på vanlig vis to år. Forinden sin læreplads hos Uni-way A/S har han, med eget udsagn, haft begrænset erfaring med spedition, da han efter gymnasietiden og nogle sabbatår senere arbejdede som møbelmontør i omkring en håndfuld år. Her bestod jobbet bl.a. i at pakke bilerne, når møblerne skulle leveres hos kunderne.

Nu har ´Gade´, som han ofte blot kaldes blandt kollegaerne, arbejdet godt to år hos Uni-way A/S sideløbende med uddannelsen som speditør, og udsigten til at arbejde i faget, mens han studerede vægtede højt.

”Det, der tiltrak mig, var at arbejde, mens man uddanner sig. Det med at sidde med hovedet i en bog hele tiden, var måske ikke lige mig. Jeg kommer fra en familie, der har været i speditionsbranchen, og det har også været med til at skubbe mig lidt i denne retning,” siger Jacob Gade.

Sammen med Lars Drustrup arbejder Jacob med eksport-delen i Norges-afdelingen. Jobbet er struktureret som en turnusordning, hvor man to uger ad gangen varetager rollen som hoveddisponent. Det vil sige, at man sidder med den overordnede beslutning i forhold til, hvordan godset skal disponeres til de forskellige biler, mens den anden medarbejder i denne periode løser mere administrative opgaver, så som fakturering og advisering af kunder.

»Helt grundlæggende er det fordi, jeg har det rigtig godt her. Jeg har fået en hel masse ansvar, og fået lov til virkelig at udvikle mig. Da Claus Madsen gav mig muligheden for at blive ved med det, var det en no-brainer for mig. Jeg kan ikke forestille mig – som det ser ud lige nu – at være et bedre sted«

Jacob Gade om at fortsætte hos Uni-way A/S efter endt uddannelse

”Jeg skal helt sikkert videreuddanne mig”

Ordet ´ansvar´ går igen flere gange undervejs i dette interview, og det er netop, hvad Jacob Gade oplever i jobbet. Han fortæller desuden, at indtrykket af Uni-way A/S som arbejdsplads er, at vi er dygtige til det, vi laver, og at vi er dygtige til at tilgodese den enkelte medarbejder. Jacob uddyber:

”Helt grundlæggende er det fordi, jeg har det rigtig godt her. Jeg har fået en hel masse ansvar, og fået lov til virkelig at udvikle mig. Da Claus Madsen gav mig muligheden for at blive ved med det, var det en no-brainer for mig. Jeg kan ikke forestille mig – som det ser ud lige nu – at være et bedre sted.”

Jacob slår fast i interviewet, at der er ambitioner om at videre uddanne sig, når tiden og overskuddet er til det. Han fortæller derudover, at han er glad for, at Uni-way A/S giver medarbejderne muligheden for at dygtiggøre sig. Nu handler det i første omgang om at ´klø på´ i jobbet, for det er Jacobs indtryk, at han allerede i sin elevtid fik et stort ansvar.

I Sveriges-afdelingen varetog Jacob de mere typiske elevopgaver, men da han blev flyttet over i Norges-afdelingen, blev han ´kastet for løverne´, idet han fra den ene dag til den anden selv stod for at disponere bilerne og have den daglige dialog med chaufførerne etc.

”Jeg blev flyttet fra Sveriges-afdelingen over i Norges-afdelingen, da en kollega sagde op, og der tror jeg måske, jeg har fået lidt mere ansvar. Jeg skal dygtiggøre mig, for at komme 100 procent ind i det jeg laver, inden jeg vil læse videre. Videreuddannelse er helt sikkert noget, jeg skal inden for to-tre år,” udtaler Jacob Gade:

”Jeg kunne godt forestille mig, at min alder spiller ind i forhold til det større ansvar.”

Jacob blev uddannet speditør 29. september, hvilket blev fejret på behørig vis med tarteletter i kantinen på Mineralvej.