Ring på telefon: +45 96 30 17 00
Fra venstre mod højre: Christian B. Kragh, Helene Kirstine Larsen, Lars Ø. Nayberg, Palle Simonsen og Emil Bjeldbak // Foto: Claus Madsen
På flere parametre er ordet ´vækst´ nøgleordet i dette interview med Uni-way A/S´ kontinentafdeling, som i den grad har udviklet sig positivt i løbet af de seneste fem år.

Kontinentafdelingen hos Uni-way A/S har den seneste håndfuld år været inde i en rivende udvikling, hvor både afdelingen, kunder og antallet af vognmænd er vækstet. Det vender vi tilbage til senere i dette interview, hvor vi har sat tre af afdelingens længst siddende medarbejdere, Christian B. Kragh, Lars Ø. Nayberg og Palle Simonsen, stævne til en samtale om bl.a. arbejdsopgaverne i kontinentafdelingen, afdelingens produkter, specialgods og ikke mindst, hvordan d´herrer ser på udviklingen i virksomheden.

Christian styrer bilerne med import fra kontinentet, mens Lars og Palle arbejder med export på kontinentet. De varetager alle sværgods, eller specialgods, som det også kaldes.

Kontinentafdelingen fuldendes af Helene Kirstine Larsen og speditørelev, Emil Bjeldbak, som skal overtage Helenes arbejdsopgaver i importafdelingen, når hun går på barsel. Derudover varetages afdelingens luft- og søfragt af Uni-way A/S administrerende direktør, Claus Madsen.

Som vi også beskrev i interviewet med Jacob Gade fra Norges-afdelingen, er det kutyme, at medarbejderne kører med en turnusordning hver anden uge. Den ene medarbejder laver administrativt arbejde, mens den anden varetager disponeringen. Den primære forskel på kontinentafdelingen og de øvrige afdelinger er, at kontinentafdelingen har udenlandske vognmænd kørende:

”Vi har en blanding, der hedder 50% danske og tyske vognmænd og så 50% østeuropæiske vognmænd. Vi har ca. 18 biler på rundtur,” fortæller Palle Simonsen.

At der bliver benyttet udenlandske vognmænd i kontinentafdelingen, skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt for danske vognmænd at nå terminerne i Central- og Sydeuropa, når de skal ´hjem at vende´, inden de kan køre ud igen. Derudover er der visse kørselsrestriktioner, som ikke findes i vores skandinaviske afdelinger. I Tyskland er der kørselsforbud for lastbiler med en bruttovægt på over 3,5 tons om søndagen og i juli og august gælder samme forbud tilmed også om lørdagen.

Nye, større trailere er et fokusområde hos Uni-way A/S

Da snakken faldt på, hvilke produkter, der var vigtige at fremhæve, blev ´megatrailere´ nævnt. En megatrailer har den store fordel, at de har en højere indlæssehøjde end en almindelig størrelse trailer.

Derudover har vi nogle nye lukkede gardintrailere, der kan køre med op til 3 meter bredt gods, hvorimod standardtrailerne ´blot´ kan håndtere 2,40 meter bredt gods. Har en vognmand f.eks. gods med en bredde på 2,70 meter, skal der typisk benyttes en åben trailer, men her har Uni-way A/S muligheden for at tilbyde kunderne en såkaldt forbredbar lukket trailer, hvilket er en stor fordel for kunderne.

»Det har tidligere været sådan, at der har været nogle måneder, hvor det hele peakede – nu er der bare travlt hele tiden. Det er jo klart, at når kunderne har haft travlt, har vi også travlt. Den generelle konjunktur har været opadgående, og det har selvfølgelig smittet af på os. Der er kommet flere kunder til«

Palle Simonsen om udviklingen i kontinentafdelingen

Bavianbur i Aalborg Zoo og pyntegrønt til Nice

Fra tid til anden sker det, at der skal transporteres gods udover det sædvanlige. Christian B. Kragh nævner bl.a., at han har været med til at levere stål, der skulle bruges til et bavianbur i Aalborg Zoo, ligesom Uni-way A/S har været med til at hjælpe Ukraine ved at få transporteret ambulancer og brandbiler til det krigshærgede land.

Uni-way A/S kan også tilbyde at bringe den gode julestemning ud, for i denne periode er der travlt med transport af både juletræer og pyntegrønt rundt om i Europa – bl.a. til Nice, som det var tilfældet i primo november. Generelt er der rigtig meget gods i forbindelse med planteskoler, hvilket på nuværende tidspunkt øger travlheden for Christian, Lars og Palle.

Generelt oplever afdelingen et konstant ´flow´, og ikke som tidligere, hvor der har både har været ´ups and downs´ i niveauet af travlhed. Sagt på en anden måde: Markedet har i hvert fald fulgt med de seneste par år, og der er bred enighed om, at det går godt, selv da COVID-19 var på sit højeste.

”Det har tidligere været sådan, at der har været nogle måneder, hvor det hele peakede. Nu er der bare travlt hele tiden. Det er jo klart, at når kunderne har haft travlt, har vi også travlt. Den generelle konjunktur har været opadgående, og det har selvfølgelig smittet af på os. Der er kommet flere kunder til,” fortæller Palle Simonsen.

Medarbejderkontinuitet er altafgørende for kunderne

Hvis der er noget, som Christian, Lars og Palle vægter højt, er det, at kontinentafdelingen ikke er en ´svingdør´, hvad angår medarbejdere. Det er enormt vigtigt for kunderne med medarbejderstabilitet, og at medarbejderne hver især kender til arbejdsgangene.

Helene, som blev uddannet som Eksamineret Speditør tidligere på måneden, har arbejdet i afdelingen i fem år, Christian og Lars har hver især arbejdet hos Uni-way A/S i omkring otte år, alt imens Palle har været her i 22 år.