Ring på telefon: +45 96 30 17 00
Foto: Michael Madsen, Octomedia
Vi tegner her et portræt af Uni-way A/S´ terminal – eller værksted om man vil. I dette interview med terminalchef, Morten Bartolin, er fredagshektik omdrejningspunktet for artiklen, ligesom Morten sætter ord på, hvilke jobfunktioner man som medarbejder varetager i terminalen.

Èn ting ligger helt fast: Det er fredag, og man kan allernådigst forstyrre de tre medarbejdere, der arbejder i terminalen – Uni-way A/S´ værksted med andre ord. Morten Bartolin, Jesper G. Hansen og Dennis Christensen har typisk mere end rigeligt at se til på en dag, hvor mange måske holder tidligere fri, og hvor stemningen måske er en smule præget af den nært forestående weekend. Sådan forholder det sig imidlertid meget sjældent for Morten, Jesper og Dennis, så en traditionel fredag aften kan de ligeså godt skyde en hvid pind efter.

Det – og mere til – har vi talt med terminalchef og Uni-way A/S´ partner, Morten Bartolin, om. I dette interview kommer vi foruden fredagstravlhed ind på, hvilke jobfunktioner der udføres i terminalen samt administrative arbejdsopgaver etc.

Den primære arbejdsopgave for terminalens tre medarbejdere er omlæsning, og det er også årsagen til de travle fredage uden for normal arbejdstid. Som terminalchef består Mortens arbejde i at få speditørernes læsselister til at gå op, så trailerne bliver læsset på den mest hensigtsmæssige måde. Her er tid også en faktor, for chaufførerne skal selvfølgelig nå færgen til tiden.

Desuden foretages der i terminalen reparationer af trailere, såsom dækskift og reparation af gardintrailerens pressenning. Det er ikke usædvanligt, at ubudne gæster skærer hul i pressenningerne, for at se, om der skulle være lastet gods af stor værdi. Det sker, når chaufførerne overnatter på store rastepladser rundt om i Europa. Der foretages omkring 10-15 reparationer af pressenninger pr. måned, vurderer Morten.

»Du skal være helt bevidst om at kunne arbejde sådan. Du har ikke noget, der hedder fredag aften – den kan du lige så godt hive ud af kalenderen. Vi kan godt tage fri en fredag, men kun i begrænsende perioder. Jeg vil sige, at hvis vi kan tage hjem f.eks. klokken 17:00, det sker måske to gange årligt«

Morten Bartolin om terminalens fredagstravlhed

Tidligere har terminalen stået for egentlige mekanikeropgaver, men det er tiden ikke til længere, da omlæsninger er blevet langt mere omfattende gennem årene. Efter en gennemgang i systemet, fortæller Morten, at der i 2022 blev foretaget omkring 340 omlæsninger pr. måned fordelt på Uni-way A/S´ forskellige afdelinger. December måned adskilte sig ved at være knap så travl, men ellers var det på et relativt stabilt niveau i det forgangne år.

En klassisk fredag aften må man, som tidligere nævnt, se langt efter. Specielt når der virkelig er ´run på´ kan udsigten til fyraften sagtens trække ud. Det er f.eks. ikke helt usædvanligt, at en chauffør først er inde med færgen i Hirtshals eller Frederikshavn klokken 20:00, og så skal turen til Aalborg også tilbagelægges. Tidlig fyraften for Morten og co. er måske klokken 21:00, og det kan endda blive endnu senere.

”Du skal være helt bevidst om at kunne arbejde sådan. Du har ikke noget, der hedder fredag aften – den kan du ligeså godt hive ud af kalenderen. Vi kan godt tage fri en fredag, men kun i begrænsende perioder. Jeg vil sige, at hvis vi kan tage hjem f.eks. klokken 17:00, det sker måske to gange årligt,” udtaler Morten Bartolin.

Administrativt arbejde

Foruden omlæsning af gods samt mindre reparationer på trailere, varetager Morten en række administrative opgaver. Det er primært i forhold til de trailere, vi lejer af Schmitz Cargobull. I stedet for, at de skal køres til forskellige værksteder, har Uni-way A/S muligheden for at servicere trailerne på vores terminal. Dette laver Morten en månedlig afregning på, i forhold til omkostninger og arbejdstid.

Desuden laver Morten interne afregninger for omlæsninger, som vores forskellige afdelinger ligeledes får én gang om måneden. Det er selvsagt arbejde, der fylder for Morten, men skulle det ske, at der skulle være ekstra travlt med at læsse gods, giver han selvfølgelig Jesper og Dennis en hånd med.

Det kan umiddelbart synes som få medarbejdere, når der er så travlt, som der er i visse perioder. Morten forklarer, at det skyldes, at det største ´ryk ind´ sker på meget koncentrerede tidspunkter på en typisk arbejdsdag, og så bliver der i den grad rykket igennem fra alle tre medarbejdere.

Skribenten til denne artikel havde egentlig forventet en ordentlig opremsning af regler og regulativer, da spørgsmålet faldt herpå. Morten nævnte, at det ikke er det, der fylder mest. Hver enkelt medarbejder i terminalen skal have et truckcertifikat, og når det først er erhvervet, har man det på permanent basis. Trucksene skal have et årligt eftersyn – en sikkerhedsgodkendelse, hvor autoriserede skal godkende sikkerheden og standen på vores trucks.

Sparring med speditører og chauffører

For nylig fik Uni-way A/S en række nye gardintrailere med hævetag, og her var det vigtigt for Morten Bartolin at sparre med speditørerne og chaufførerne, for at finde den bedst tænkelige og mest effektive løsning.

Derudover er Morten også ansvarlig for indkøb af mere generel materiel til Uni-way A/S. Det være sig håndservietter eller sæbe. Han er med egne ord lidt af en altmulig-mand, og han er på ingen måde bleg for at udføre et stykke arbejde, hvor han måske ikke nødvendigvis er på hjemmebane. Visse VVS-opgaver kan Morten i øvrigt også assistere med, hvis en håndvask eksempelvis skulle være stoppet.