Ring på telefon: +45 96 30 17 00

ÅBEN NEDBYGGET TRAILER

Længde:13,60 m (4,40 m repos + 9,20 m nedbygget)
Bredde:2,45 m
Højde:0,90 m fra jorden (nedbygget 9,2 m)

Trailer med sider + stolper.