Ring på telefon: +45 96 30 17 00
Foto: John Nygaard Mørup
Bo Lysegaard har ad to omgange holdt oplæg for kursister, der er i lære som godschauffører. Her har ét af budskaberne været, at der er behov for flere unge i chaufførbranchen.

Uddannelseslængden som godschauffør hos AMU kan variere, afhængigt af f.eks. alder og relevant erhvervserfaring, hvorfor uddannelsen kan skræddersyes herefter. Et eksempel på et uddannelsesforløb kan være 3,5 års uddannelse, hvor skoleforløbet varer 8-12 uger årligt. Eleverne vil få viden om national og international transport samt temperaturfølsomt gods, ligesom man tager certifikater til kran, trucks og farligt gods.

Både 27. september og 9. november har 20 AMU-elever deltaget til oplæg hos Uni-way A/S, hvor Bo Lysegaard bl.a. fortalte om, hvad vi som virksomhed kan tilbyde chaufførerne efter endt uddannelse.

Han slog desuden et slag for, hvor vigtigt det var for Uni-way A/S at rekruttere danske chauffører, for netop at opretholde en høj standard og ditto serviceniveau i forhold til vores kunder. Derudover har én af Lysegaards hovedpointer på de to oplæg været, at der er behov for flere unge chauffører i branchen.