Ring på telefon: +45 96 30 17 00
Jan Løvholm og Jakob Holm fra Uni-way A/S´ Sveriges-afdeling (internt afdeling 11) fortæller i dette portræt bl.a. om det ´rush´, det giver, når en såkaldt terminstransport skal organiseres – og ikke mindst glæden over, når de komplekse transporter går op i en højere enhed. Tilgangen til vognmænd samt udviklingen i afdelingen kommer vi ligeledes omkring i denne artikel.

Hvis der er noget, der vækker glæde i Uni-way A/S´ Sveriges-afdeling, så er det når de såkaldte terminstransporter går op i en højere enhed, men i høj grad også at supportere vores trofaste kunder.

Det er bare noget af det, vi kommer omkring i dette portræt af Jan Løvholm og Jakob Holm, som sidder med hhv. import og export i afdeling 11 (Sverige – lukkede trailere). Hvad er det, der bl.a. adskiller denne afdeling fra f.eks. kontinentafdelingen, og hvordan ser en typisk hverdag ud for Løvholm og Holm?

I et dagsflow er arbejdsopgaverne i afdeling 11 at varetage kontakten med kunder, leverandører og chauffører / vognmænd. Godset disponeres på korrekt vis, således det tilgodeser kundens behov, og så skal hele disponeringen selvfølgelig også stemme overens med chaufførernes køre- og hviletidsbestemmelser. At opbygge et indre atlas er også en forudsætning, for der er selvsagt mange geografiske overvejelser at tage højde for som speditør. Det handler om at undgå de tomme kilometer – spildkilometerne, om man vil – hvilket er alfa og omega. I speditørbranchen kaldes det også positionering, og det handler om, at import og export skal hænge sammen.

Det er netop her, hvor Jan og Jakobs kommunikation især skal gå op i en højere enhed. Rent metaforisk kan det ses som flowet i en tenniskamp. Et eksempel kunne være, at én af Holms chauffører har kørt gods til Norrköping, og for at eliminere spildkilometerne, kan Jan Løvholm sende bilen videre til en stor trækunde i de store svenske træbyer som f.eks. Vimmerby, Mariannelund eller Eksjö, for endeligt at returnere til Danmark.

Dansk-registrerede biler og en kollegial tilgang til chauffører

Når Jan og Jakob skal slå et slag for Uni-way A/S´ unique selling point, er det at der udelukkende køres med danske biler og danske chauffører. En anden del af det, er det nærmest kollegiale forhold mellem chaufførerne og vores speditører. Sådan bliver de betragtet, og det er også bydende nødvendigt:

”Vi har den tilgang til det, at chauffører og vognmænd er samarbejdspartnere. Vi er lige så afhængige af dem, som de er af os. For få år tilbage var det sådan, at man næsten kunne plukke vognmændene, men det er det ikke i dag. Man er bare nødt at føre sig ordentlig, og passe på chaufførerne og vognmændene på samme måde, som en virksomhed passer på sine medarbejdere. Vi ser rent faktisk chauffører og vognmænd som kollegaer, selvom de er ikke decideret ansatte, men nogle, der er ´hyret ind´,” fortæller Jakob Holm, der suppleres af Jan Løvholm:

”Chaufførerne og vognmændene er en del af Uni-way-familien.”

Uagtet de mange fordele ved den danske arbejdskraft, så kan det også være en udfordring at få chaufførernes arbejdsliv til at harmonere med dagligdagen og hjemmefronten. Det er, som Jan Løvholm formulerer det, en livsstil at være lastbilchauffør, men det kan være vanskeligt at få begge dele til at gå op i en højere enhed.

Chaufførerne er Uni-way A/S´ ansigt udadtil, hvorfor kommunikationen spiller en væsentlig rolle. Det samme er også tilfældet med vores renommé, og derfor er det også vigtigt at alt går op i en højere enhed, hvad enten der er tale om sikkerhedsudstyr, at tilladelserne er på plads og ikke mindst, om chaufføren er oplært efter europæiske eller skandinaviske standarder. Og så er der jo også genkendeligheden blandt vognmænd og kunder, hvilket er betydningsfuldt for begge parter.  

»Når du får sat den kæde i gang, når prisen bliver givet, og kunden siger ´go´, så ´tænder´ det et eller andet ekstra i mig, i hvert fald. Det er ikke fordi det ikke gør på alt det andet, men det der med at få noget til at fungere, hvor der flere involveret, synes jeg er fedt«

Jan Løvholm om terminstransporter

Terminstransporter – ingen kæde er stærkere end det svageste led

Afdeling 11 kan tilbyde samme trailerløsninger, som det f.eks. er tilfældet i kontinentafdelingen. Jan Løvholm, Jakob Holm og co. har også med højdegods at gøre. Det være sig ventilationsudstyr, eller lignede store komponenter. Her kommer de ekstra høje og forbredbare lukkede trailere ind i billedet, nøjagtigt som det også er tilfældet i kontinentafdelingen.

Undervejs i interviewet blev det mere og mere tydeligt, at både Jan og Jakob var særdeles passioneret, når det kommer til terminstransporter, men der var bred enighed om, at det ikke er noget, der skal udføres hver dag. Det vil simpelthen blive for stressende i længden.

Når en terminstransport skal organiseres, må vores to speditører indrømme, at det faktisk godt kan give et adrenalinsus. Der er mange led, der skal gå op, før hele disponeringen kan lykkes. Dels skal transporten leveres på det eksakt adspurgte tidspunkt, og der skal måske organiseres transport med en dansk og en svensk bil, køre- og hviletiden skal tænkes ind i det samlede billede, og endelig skal et færgerederi måske adviseres. Det kan være en udfordring, hvis f.eks. transporten indledes i Esbjerg, og skal ende i Stockholm klokken 7:00 den efterfølgende morgen. Ordsproget ´der er ingen kæde, der er stærkere end det svageste led´, passer meget godt på arbejdsgangen i at organisere en terminstransport. Jan Løvholm fortæller om glæden ved, når det hele går op i en højere enhed:

”Når du får sat den kæde i gang, når prisen bliver givet, og kunden siger ´go´, så ´tænder´ det et eller andet ekstra i mig, i hvert fald. Det er ikke fordi det ikke gør på alt det andet, men det der med at få noget til at fungere, hvor der er flere involveret, synes jeg er fantastisk.”

Samarbejde mellem afdelingerne giver flere strenge at spille på

Fleksibilitet spiller en stor rolle i afdeling 11. Vi har som bekendt været omkring de ekstra høje og forbredbare lukkede trailere, men en stor del af godset kan eventuelt også gå på åbne trailere, og her kommer samarbejdet med de andre Skandinaviens-afdelinger (hhv. Norges-afdelingen og Specialtransport-afdelingen) ind i billedet. De gode økonomiske resultater, som der er blevet skabt i afdeling 11 kan kun ske via samarbejde med kollegaerne, for det er ifølge Jan Løvholm og Jakob Holm med til at øge rentabiliteten, for ikke at tale om fleksibiliteten.

Det kan godt være, at afdeling 11 ikke nødvendigvis kan få løst den givne import- og exportsending på en lukket trailer, men her kan afdeling 15 (Specialtransport i Skandinavien) i stedet assistere med en transport. Det gavner både økonomisk, men helt lavpraktisk er der bare tale om god service.

Jan Løvholm og Jakob Holm har begge været hos Uni-way A/S i en længere årrække. Mens førstnævnte har været her i godt otte år, har Holm været i speditionsbranchen siden årtusindeskiftet – heraf her i virksomheden siden 2007. Det er derfor nærliggende at runde samtalen af med, hvordan d´herrer ser udviklingen hos Uni-way A/S den seneste håndfuld år.

Aktivitetsmæssigt er udviklingen i hvert fald støt stigende, og det er en tendens, der i virkeligheden rækker længere tilbage end bare de seneste fem år. Jakob Holm forklarer, at det svenske byggemarked eksploderede i årene efter finanskrisen, i hvert fald på mursten.

”Det har været fantastisk at arbejde sammen med en større produktionsvirksomhed, som har haft den udvikling, de har haft – og så være med til at supportere dem til, hvor de nu er. Det er måske en biting, for det er fint for Uni-way A/S, men det er faktisk også fantastisk for én af vores kunder, at de har kæmpestor succes,” siger Jakob Holm.

Jan og Jakob slår fast, at der ingen forskel er på, hvad man som medarbejder i afdelingen laver – uanset alder og anciennitet. Og ja, der er nok at se til, men det bliver gjort klart, at også de mest basale opgaver bliver udført af selv de mest erfarne speditører, nøjagtigt som det var tilfældet, da de selv var speditørelever i sin tid.